Lionsclub Zottegem

Een woordje van de voorzitter

Lions Zottegem is een lokale serviceclub en maakt deel uit van een wereldwijde organisatie van service-clubs: “The International Association of Lions Clubs”.

Gedreven door onze onderlinge vriendschap proberen wij elk jaar fondsen te werven onder het Lions motto “we serve” om zo goede doelen en organisaties, hoofdzakelijk uit de ruime streek van Zottegem, financieel of materieel te ondersteunen waar mogelijk.

Ook voor het komende werkjaar hebben wij een gevarieerd programma samengesteld met onder meer onze traditionele hutsepot (februari) en ons gala-event (juni).

Wij danken u reeds voor uw interesse en verwelkomen u graag op één van onze toekomstige activiteiten!

Kristof Berlengé

Acties / Nieuws

17 augustus 2021

Zottegem 4 Ensival

Ensival (Verviers) is een klein dorpje van 4.700 inwoners gelegen aan de oevers van de Vesder en is één van de zwaarst getroffen plaatsen van de recente overstromingen. Om de heropstart van de school te garanderen op 1 september is er dringend nood aan € 18.500 voor de aankoop van ontbrekend schoolmateriaal.