Drugspreventie Zottegem

Drugspreventie Zottegem

Netoverschrijdend scholenoverleg ZoHeOO & PrevLO

Alle scholen, het CLB van het GO!, het Vrij CLB, Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk Provincie Oost-Vlaanderen, CGG ZOV – PISAD, lokale politie, bestuurlijke overheid.

 • Netwerking schoolactoren (ASO, BSO, TSO, BuSO) in het belang van de zorg voor schoolgaande jongeren en hun directe omgeving;
 • Uitbouwen en updaten gemeenschappelijk drugbeleid in het schoolreglement en gemeenschappelijke afsprakennota buitenschoolse excursies;
 • Opvolgen van het spijbelactieplan in onze regio;
 • Organiseren van preventieactiviteiten rond middelenmisbruik, afgestemd op de lokale noden van schoolgaande jongeren en intermediairs;
 • Bieden van een forum voor het voorstellen van nieuwe lokale initiatieven;
 • Samenwerking met lokale zorgpartners: Lokaal DrugOverleg Regio Zottegem, WelzijnsOverleg Regio Zottegem, huisartsenkring Panacea, Huis van het Kind, OCMW’s … en het stadsbestuur Zottegem en gemeentebesturen Herzele & Sint-Lievens-Houtem.

Op elke vergadering van het scholenoverleg is er feedback vanuit de andere overlegstructuren.

Onder drugs en middelen verstaan we: alcohol en andere drugs, tabak, psychoactieve medicatie, gamen en gokken.

Over drugspreventie in Zottegem

 • netoverschrijdende samenwerking
 • schoolgaande jongeren en hun directe omgeving
 • preventie
 • drugbeleid op school

Wat doen ze specifiek met het budget dat Lionsclub Zottegem beschikbaar stelt?

 • Preventie middelengebruik en verslavend gedrag 6de leerjaar basisonderwijs: afsluiten project met T-shirt
 • Preventie intermediairs secundair onderwijs: train-de-trainer voor leerkrachten over preventiepakketten, vorming voor schooldirecties en zorgcoördinatoren rond zorg voor kwetsbare schoolgaande jongeren

Contact

Marijke Van Audenhove

Functie: drugbegeleider

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren. Als je verder surft, dan ga je akkoord met deze cookies.
Lees meer