Drugspreventie Zottegem

Drugspreventie Zottegem

Scholenoverleg ZoHeOO

Het netoverschrijdend scholenoverleg ZoHeOO (Zottegem Herzele Onderwijs Overleg) is in januari 1995 ontstaan op vraag van de toenmalige Zottegemse politiecommissaris, mevrouw Hilde van Dixhoorn.

Anno 2024 participeren acht secundaire scholen uit Zottegem en Herzele in ZoHeOO, namelijk het KAZ, het Onze-Lieve-Vrouwcollege Zottegem campus Bevegem, campus Centrum en campus Grotenberge, Richtpunt campus Zottegem, de Sint-Franciscusschool Velzeke, het Atheneum Herzele en het Sint-Paulusinstituut Herzele. Tevens zijn de beide CLB’s en de preventiewerker & hulpverlener CGG ZOV TAD actief betrokken in het scholenoverleg. Ook de lokale politiediensten nemen deel aan het scholenoverleg. De bestuurlijke overheid is vertegenwoordigd door de schepenen van jeugd & onderwijs van Zottegem en Herzele.

In de vergaderingen van het scholenoverleg ZoHeOO staan we steeds uitgebreid stil bij drugpreventie en -begeleiding: de (nieuwe) regionale trends en hotspots worden uitgewisseld, er worden netoverschrijdende afspraken gemaakt rond middelengebruik … ZoHeOO biedt ook een forum voor het voorstellen van nieuwe (plaatselijke) initiatieven, zoals het JeugdOpbouwWerk. Ook de opvolging van het spijbelactieplan blijft een agendapunt.

Over drugspreventie in Zottegem

  • netoverschrijdende samenwerking
  • schoolgaande jongeren en hun directe omgeving
  • preventie
  • drugbeleid op school

Wat doen ze specifiek met het budget dat Lionsclub Zottegem beschikbaar stelt?

  • Preventie middelengebruik en verslavend gedrag 6de leerjaar basisonderwijs: afsluiten project met T-shirt
  • Preventie intermediairs secundair onderwijs: train-de-trainer voor leerkrachten over preventiepakketten, vorming voor schooldirecties en zorgcoördinatoren rond zorg voor kwetsbare schoolgaande jongeren

Door de financiële ondersteuning van Lionsclub Zottegem konden/kunnen er vanuit ZoHeOO ook evidence based preventiepakketten rond alcohol, illegale drugs, gamen en gokken aangekocht worden bij VAD. Deze pakketten werden/worden gratis aangeboden aan alle secundaire scholen.

Dit schooljaar wordt er, dankzij de financiële steun van Lions Zottegem & Herzele, 1 dag per week gratis soep aangeboden aan alle leerlingen van de secundaire scholen Zottegem en Herzele. Deze actie kadert in het promoten van gezonde voeding en de preventie van lege brooddozen.

Volgend schooljaar plannen we vanuit ZoHeOO netoverschrijdend verder te werken aan de agressieproblematiek in Zottegem en Herzele.

Een greep uit de realisaties van ZoHeOO

Het scholenoverleg realiseerde een gemeenschappelijke afsprakennota die in alle secundaire scholen ZoHeOO gebruikt wordt bij buitenschoolse daguitstappen en meerdaagse excursies. Reisbegeleiders van alle secundaire scholen ZoHeOO komen jaarlijks samen om ervaringen uit te wisselen, op de hoogte te blijven van de wetgeving, trends in middelengebruik … en de afsprakennota te evalueren.

ZoHeOO bood/biedt diverse trainingen aan voor het schoolpersoneel: bijvoorbeeld het inzetten van evidence based preventiepakketten rond alcohol, illegale drugs, gamen en gokken.

In ZoHeOO wordt elk schooljaar bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe leerkrachten. Zij krijgen een infosessie rond het detecteren van signaalgedrag op school, het omgaan met middelengebruik …

Verder waren/zijn er vanuit ZoHeOO studiedagen voor zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders rond ‘Kinderen van Ouders met een Psychische en/of Afhankelijksproblematiek’ (KOPP/KOAP), ‘geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Oost-Vlaanderen voor jongeren’, ‘zelfverwondend gedrag’, ‘suïcidepreventie’, ‘genderbewuste schoolpraktijk’, ‘kinderarmoede’ … Hiervoor doen we telkens beroep op externe professionals.

Contact

Marijke Van Audenhove

Functie: drugbegeleider

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren. Als je verder surft, dan ga je akkoord met deze cookies.
Lees meer